Kontrole stanu technicznego budowlanego oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przeglądy są obowiązkowe zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

                          Przeglądy Budynków i Instalacji

  • Przegląd budynku jednoroczny (budowlany i sanitarny) 
  • Przegląd budynku pięcioletni (budowlany i sanitarny) 
  • Przegląd budynku jednoroczny 2 razy do roku (budowlany i sanitarny)
  • Przegląd wentylacji mechanicznej wraz z  pomiarami – wycena w zależności od ilości punktów
  • Przegląd instalacji gazowej wraz z sprawdzeniem szczelności 
  • Przegląd instalacji wentylacji grawitacyjnej 
  • Przegląd polegający na ocenie efektywności energetycznej  urządzeń chłodniczych w  klimatyzacji 
  • Przegląd stanu technicznego kotłów grzewczychkontrole techniczne budynków Warszawa