ełen zakres usług przeglądów i kontroli obiektów budowlanych mieszkalnych, magazynowych i usługowych. ekspertyzy

                             Ceny Wykonania Przeglądów            

Wszystkie wyceny  wykonania przeglądów dokonujemy indywidualnie w zależności od :

  • Wielkość budynku (powierzchnia i kubatura) 
  • Zakres przeglądu (pięcioletni, roczny, półroczny, instalacyjny)
  • Przeznaczenie budynku ( mieszkalny, przemysłowy,usługowy)
  • Czas realizacji
kontrole techniczne budynków Warszawa